Världsplanering

En ”framtidsstudie” med  tonvikt på global utjämning från 1968 (publicerad i Arkitektur 6/1968)