Jag ska märka ord – ordet ”tillväxt”. Tre frågor:

1. Är den ekonomiska tillväxten verkligen ekonomisk?

Tillväxt av barn och träd är naturligtvis bra. Tillväxt av produktion och konsumtion var också bra och viktigt en gång. Fortfarande är det så i andra länder. Men nu och här?

Nu ger den oerhörda miljöskador. Inte mycket att orda om.

Men ger då tillväxt vad vi vill ha? Här är tre påståenden som är fel:

– inte mer lycka. ”Mer är bättre” gäller inte enligt alla lyckoforskare.

– inte mer vård-skola-omsorg

– inte mer jämlikhet – den växande kakan delas inte mer rättvist

Alltså verkar tillväxten både meningslös och skadlig.

Viktigt förstå att allt kan byta tecken. Det som var bra igår kan vara dåligt idag.

Ekonomi är använda att sina resurser på bästa sätt för att nå sina mål.

Idag gör tillväxten mer skada än nytta. Då är den oekonomisk.

Vi har en oekonomisk tillväxt

2. Att vi ändå håller fast vid tillväxt kan förklaras av en myt och en kampanj.

Myten är att tillväxt ska ge resurser att klara vård-skola-omsorg. Men det gäller inte eftersom kostnaden stiger i takt med tillväxten. Det är som att jaga sig egen svans. Bättre vård-skola-omsorg kräver större andel av resurserna och det är en allt för het potatis i politiken.

Kampanjen: Svenskt Näringsliv bestämde sig 2002 för att lyfta frågan om tillväxt, snarare än traditionella krav som sänkta skatter etc. Det blev så framgångsrikt att i regeringsförklaringen 2003 användes ordet 16 gånger av Göran Persson. Året därefter var tillväxt temat för socialdemokraternas kongress.

3. Men tillväxt är ett särintresse som utger sig för att vara ett allmänintresse. Tillväxten har blivit naturliggjord.

Allmänintressen bara är, särintressen måste förklaras: vem vinner, vem förlorar?

Ändå får detta förmenta allmänintresse tillväxt stå som motiv för nästan vad som helst. Så här kan det låta:

  Lärarhögskolan i Stockholm annonserar att man utbildar lärare som bidrar till tillväxten.

  Hästaveln i Sverige ger sitt bidrag till tillväxten.

  Föreningslivet är bra för tillväxten.

  Landstinget i Örebro erbjuder sjukvård – inte för hälsans skull utan för att främja tillväxten!

Vi får all slags politik för tillväxt: trafikpolitik för tillväxt, utbildningspolitik för tillväxt, skattepolitik för tillväxt, tillväxtpolitik för tillväxt

Men det är orimligt om tillväxten i sig är oekonomisk – om den gör mer skada än nytta. Då måste vi bestämma vad vill på alla dessa områden i stället för att hänvisa till tillväxten.

Christer Sanne på Orionteatern 24 april kl 22.30


 
Jag ska märka ord – ordet ”tillväxt”. Tre frågor: 1. Är den ekonomiska tillväxten verkligen ekonomisk? Tillväxt av barn och träd är naturligtvis bra. Tillväxt av produktion och konsumtion var också bra och viktigt en gång. Fortfarande är det så i andra länder. Men nu och här? Nu ger den oerhörda miljöskador. Inte mycket att orda om. Men ger då tillväxt vad vi vill ha? Här är tre påståenden som är fel: – inte mer lycka. ”Mer är bättre” gäller inte enligt alla lyckoforskare. – inte mer vård-skola-omsorg – inte mer jämlikhet – den växande kakan delas inte mer rättvist Alltså verkar tillväxten både meningslös och skadlig. Viktigt förstå att allt kan byta tecken. Det som var bra igår kan vara dåligt idag. Ekonomi är använda att sina resurser på bästa sätt för att nå sina mål. Idag gör tillväxten mer skada än nytta. Då är den oekonomisk. Vi har en oekonomisk tillväxt 2. Att vi ändå håller fast vid tillväxt kan förklaras av en myt och en kampanj. Myten är att tillväxt ska ge resurser att klara vård-skola-omsorg. Men det gäller inte eftersom kostnaden stiger i takt med tillväxten. Det är som att jaga sig egen svans. Bättre vård-skola-omsorg kräver större andel av resurserna och det är en allt för het potatis i politiken. Kampanjen: Svenskt Näringsliv bestämde sig 2002 för att lyfta frågan om tillväxt, snarare än traditionella krav som sänkta skatter etc. Det blev så framgångsrikt att i regeringsförklaringen 2003 användes ordet 16 gånger av Göran Persson. Året därefter var tillväxt temat för socialdemokraternas kongress. 3. Men tillväxt är ett särintresse som utger sig för att vara ett allmänintresse. Tillväxten har blivit naturliggjord. Allmänintressen bara är, särintressen måste förklaras: vem vinner, vem förlorar? Ändå får detta förmenta allmänintresse tillväxt stå som motiv för nästan vad som helst. Så här kan det låta: – Lärarhögskolan i Stockholm annonserar att man utbildar lärare som bidrar till tillväxten. – Hästaveln i Sverige ger sitt bidrag till tillväxten. – Föreningslivet är bra för tillväxten. – Landstinget i Örebro erbjuder sjukvård – inte för hälsans skull utan för att främja tillväxten! Vi får all slags politik för tillväxt: trafikpolitik för tillväxt, utbildningspolitik för tillväxt, skattepolitik för tillväxt, tillväxtpolitik för tillväxt Men det är orimligt om tillväxten i sig är oekonomisk – om den gör mer skada än nytta. Då måste vi bestämma vad vill på alla dessa områden i stället för att hänvisa till tillväxten. Christer Sanne på Orionteatern 24 april kl 22.30
 
 

Jag ska märka ord – ordet ”tillväxt”. Tre frågor:

1. Är den ekonomiska tillväxten verkligen ekonomisk?

Tillväxt av barn och träd är naturligtvis bra. Tillväxt av produktion och konsumtion var också bra och viktigt en gång. Fortfarande är det så i andra länder. Men nu och här?

Nu ger den oerhörda miljöskador. Inte mycket att orda om.

Men ger då tillväxt vad vi vill ha? Här är tre påståenden som är fel:

– inte mer lycka. ”Mer är bättre” gäller inte enligt alla lyckoforskare.

– inte mer vård-skola-omsorg

– inte mer jämlikhet – den växande kakan delas inte mer rättvist

Alltså verkar tillväxten både meningslös och skadlig.

Viktigt förstå att allt kan byta tecken. Det som var bra igår kan vara dåligt idag.

Ekonomi är använda att sina resurser på bästa sätt för att nå sina mål.

Idag gör tillväxten mer skada än nytta. Då är den oekonomisk.

Vi har en oekonomisk tillväxt

2. Att vi ändå håller fast vid tillväxt kan förklaras av en myt och en kampanj.

Myten är att tillväxt ska ge resurser att klara vård-skola-omsorg. Men det gäller inte eftersom kostnaden stiger i takt med tillväxten. Det är som att jaga sig egen svans. Bättre vård-skola-omsorg kräver större andel av resurserna och det är en allt för het potatis i politiken.

Kampanjen: Svenskt Näringsliv bestämde sig 2002 för att lyfta frågan om tillväxt, snarare än traditionella krav som sänkta skatter etc. Det blev så framgångsrikt att i regeringsförklaringen 2003 användes ordet 16 gånger av Göran Persson. Året därefter var tillväxt temat för socialdemokraternas kongress.

3. Men tillväxt är ett särintresse som utger sig för att vara ett allmänintresse. Tillväxten har blivit naturliggjord.

Allmänintressen bara är, särintressen måste förklaras: vem vinner, vem förlorar?

Ändå får detta förmenta allmänintresse tillväxt stå som motiv för nästan vad som helst. Så här kan det låta:

  Lärarhögskolan i Stockholm annonserar att man utbildar lärare som bidrar till tillväxten.

  Hästaveln i Sverige ger sitt bidrag till tillväxten.

  Föreningslivet är bra för tillväxten.

  Landstinget i Örebro erbjuder sjukvård – inte för hälsans skull utan för att främja tillväxten!

Vi får all slags politik för tillväxt: trafikpolitik för tillväxt, utbildningspolitik för tillväxt, skattepolitik för tillväxt, tillväxtpolitik för tillväxt

Men det är orimligt om tillväxten i sig är oekonomisk – om den gör mer skada än nytta. Då måste vi bestämma vad vill på alla dessa områden i stället för att hänvisa till tillväxten.

Christer Sanne på Orionteatern 24 april kl 22.30